Thursday, December 8, 2016

FW: FTC subpoena (Phishing attempt)

You've been subpoenaed by the FTC.
FTC Subpoena

Please get back to me about this.
Thank you
Richard Kent
Senior Accountant
richard@*.*
Phone: 441-216-2849
Fax: 441-216-5880

Email analysis :

NOTE : richard@*.*
NOTE : Received : from unknown (HELO IEOSOZAX) (117.247.121.182)
NOTE : User-Agent : Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:24.0)
NOTE : Gecko/20100101 Thunderbird/24.2.0
NOTE : BSNL was used to relay this phishing.

Phishing analysis :

CLICK : FTC Subpoena
OPEN : http://benxethainguyen.vn/api/get.php?id=dGVzdEB0ZXN0LmNvbQ==
RESULT : 404, removed...
WHOIS : benxethainguyen.vn

benxethainguyen.vn whois :

TÊN MIỀN benxethainguyen.vn
Ngày đăng ký: 16-03-2012
Ngày hết hạn : 16-03-2017
Tên chủ thể đăng ký sử dụng :Ông Nguyễn Sự
Trạng thái : clientTransferProhibited
Quản lý tại Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT
Máy chủ DNS chuyển giao: + ns2008.nhanhoa.com.vn + ns2009.nhanhoa.com.vn
Registration date : 16-03-2012
Expiration date : 16-03-2017
Registrant : Ông Nguyễn Sự
Status : clientTransferProhibited
Current Registrar : Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT
DNS Server : + ns2008.nhanhoa.com.vn + ns2009.nhanhoa.com.vn

1 comment: